Udskriv denne side

Naturen i Gindeskov

Hele Gindeskov området er naturmæssigt en perle, og er hjemsted for flere sjældne dyr og planter.
Således huser området en stor bestand af odder, specielt omkring Kratsøen finder vi mange odderveksler fra både Gindeskov bæk og Barslund bæk til søen.
Odderen har her fundet et spisekammer den synes godt om, da søen har en god bestand af ørreder og aborrer.
I området ved Kratsøen har vi desuden fundet orkideen gøgeurt.

Kratsøen ligger på engarealet i den nordlige del af plantagen, hvor Gindeskov bæk og Barslund bæk løber sammen. Tidligere lå der her et dambrug, som efter tilladelse fra amtet, i dag er omdannet til en kunstig sø -  Kratsøen. Søen blev etableret i 1991, og er i dag blevet et af de skønneste steder i området.

Udover Kratsøen findes der endnu en kunstig sø i området - Hedesøen, som ligger i den østlige del af skoven. Denne sø blev lavet for 30 - 35 år siden, ved opdæmning af en lille afvandingsgrøft, som kommer fra det store hede og moseområde på sydsiden af Aulum-Karup vejen. Hedesøen huser en god bestand af karper, suder og aborrer.

Udover odderen, iagttages blandt andet vandstær, isfugl, sortspætte og fiskeørn.
Fiskeørnen havde igennem mange år sin rede i Gindeskov Krat, men yngler så vidt vides ikke i området p.t..

Skoven har en pæn bestand af råvildt og kronvildt.