Udskriv denne side

Om Gindeskov

Gindeskov Plantage som er et utroligt naturskønt område, ligger nabo til det kendte og fredede Gindeskov Krat, en rest af den gamle egebevoksning, der engang dækkede store dele af Jylland.
Skoven er på ca. 190 tønder land, og er i dag fuldt beplantet, på nær et område med hede og et par engarealer.

Skoven blev i 1981 udskilt som skovejendom fra Gindeskovgård, og bestod på det tidspunkt blandt andet af en del rødgran bevoksninger, samt nogle gamle bjerg- og contortafyr stykker. Desuden var en stor del af skovejendommen stadig agermark, som det blev pålagt at få tilplantet indenfor en 5-årig periode.

Hele denne tilplantning er i dag på plads, desuden har vi fået konverteret de urentable fyr bevoksninger til noget mere spændende, heriblandt en hel del blandet løvskov.

Skellet imellem egekrattet og skoven udgøres af Gindeskov bæk, som slynger sig i en dalsænkning mellem de to områder. På strækningen som hører til skoven løber bækken fuldstændig uberørt. Dvs. der bliver ikke foretaget nogen vedligehold af bækken, såsom oprensning, grødeskæring el. lign. 
Gindeskov bæk og Barslund bæk løber sammen på området, og bliver til Staulund å.